หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(เร่งด่วน)
การแจ้งโอนเงินประจำงวด ปี 2562
ข่าวเมื่อ: 21/02/2562
แจ้งข้อมูลรหัสงบลงทุน
เอกสารแนบ : แจ้งรหัสงบประมาณในโปรแกรมปี 2562
ข่าวเมื่อ: 21/02/2562
การแจ้งโอนงบลงทุนปี 2562
ข่าวเมื่อ: 15/02/2562
แจ้งแก้ไข (Reset) ยอดยกมา
ข่าวเมื่อ: 01/02/2562
วิธีการแจ้ง Reset ยอดยกมา
ข่าวเมื่อ: 01/02/2562
แสดงทั้งหมด  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
เรียน หน่วยเบิกในสังกัดทุกแห่ง
ข่าวเมื่อ: 03/01/2562
โอนจัดสรรงบลงทุนปี 2561
เอกสารแนบ : ไฟล์ตัวอย่างการแจ้งข้อมูล
ข่าวเมื่อ: 16/12/2560
แนวทางการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานผ่านกระดานถาม-ตอบ โปรแกรมติดตามฯ
ข่าวเมื่อ: 11/12/2560
ชี้แจงช่องทางการเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ
ข่าวเมื่อ: 01/10/2559
การปลดล๊อค pop-up
ข่าวเมื่อ: 01/10/2559
แสดงทั้งหมด  
กระดานถาม-ตอบ
ชื่อกระทู้ :   ปีงบประมาณ :
ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบค่ะ [0]
โดย: ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครน เมื่อ: 14/08/2562 IP : 125.26.97.97
Reset งบดำเนินงานคะ [1](โสตศึกษาจังหวัดสงขลา)
โดย: โสตศึกษาจังหวัดสงขลา เมื่อ: 13/08/2562 IP : 113.53.4.231
ไม่สามารถผูกพันรายการงบดำเนินงาน ยอดเงิน 3,084 บาท [0]
โดย: โสตศึกษาอนุสารสุนทร เมื่อ: 08/08/2562 IP : 180.183.153.174
ขอความอนุเคราะหฺ Reset 'งบดำเนินงาน [0]
โดย: โสตศึกษาจังหวัดสงขลา เมื่อ: 26/07/2562 IP : 182.53.198.99
งบลงทุน [0]
โดย: ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เมื่อ: 12/07/2562 IP : 180.180.224.83
แสดงทั้งหมด  
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ปีงบประมาณ :
 
 
Untitled Document
VDO สอนขั้นตอนการทำงาน
การใช้โปรแกรมเร่งรัดฯ
วัตถุประสงค์การใช้โปรแกรมฯ
การปฏิบัติงานงบลงทุน
การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
การบันทึกก่อหนี้ผูกพัน
การเบิกเงินงบประมาณ(งบลงทุน)
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(งบลงทุน)
ขั้นตอนและข้อพึงระวัง(งบลงทุน)
การปฏิบัติงานงบดำเนินงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(งบดำเนินงาน)
การเบิกเงินส่งคืนและปรับปรุงรายการ
การปฏิบัติงานงบบุคลากร
การปฏิบัติงานงบอุดหนุน
การปฏิบัติงานงบรายจ่ายอื่น
สมุดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.