Warning: ocilogon() [function.ocilogon]: ORA-12514: TNS: ลิสเทนเนอร์ไม่รู้จักเซอร์วิสที่ขอใน Descriptor ของการเชื่อมต่อ in D:\WWW\obec_project\include\config.inc.php on line 258
โปรแกรมติดตามสารสนเทศในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
  หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าว/ประชาสัมพันธ์(เร่งด่วน)
โอนจัดสรรงบลงทุนปี 2561
เอกสารแนบ : ไฟล์ตัวอย่างการแจ้งข้อมูล
ข่าวเมื่อ: 16/12/2560
การแจ้ง Reset ยอดยกมา
ข่าวเมื่อ: 15/12/2560
แนวทางการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานผ่านกระดานถาม-ตอบ โปรแกรมติดตามฯ
ข่าวเมื่อ: 11/12/2560
ชี้แจงช่องทางการเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ
ข่าวเมื่อ: 01/10/2559
แสดงทั้งหมด  
ข่าว/ประชาสัมพันธ์
การปลดล๊อค pop-up
ข่าวเมื่อ: 01/10/2559
วิธีปรับเวอร์ชั่นเครื่องคอมพิวเตอร์
ข่าวเมื่อ: 01/10/2559
เรื่อง การจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรม เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
ข่าวเมื่อ: 01/05/2557
เรียน หน่วยเบิกทุกแห่งในสังกัด
ข่าวเมื่อ: 22/02/2556
การบันทึกข้อมูลงบบุคลากร
ข่าวเมื่อ: 18/12/2555
แสดงทั้งหมด  
กระดานถาม-ตอบ
ชื่อกระทู้ :   ปีงบประมาณ :
งบดำเนินงาน , งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2561 [0]
โดย: ประถมศึกษายะลา เขต 1 เมื่อ: 07/11/2561 IP : 113.53.101.2
ยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในระบบค่ะ [0]
โดย: ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครน เมื่อ: 22/10/2561 IP : 1.20.169.107
ขอให้เปิดระบบ [0]
โดย: ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครน เมื่อ: 22/10/2561 IP : 1.20.169.107
กรอกงบอุดหนุดผิด [0]
โดย: ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครน เมื่อ: 22/10/2561 IP : 1.20.169.107
งบประมาณที่ยังไม่ได้รับโอน [0]
โดย: ประถมศึกษายะลา เขต 1 เมื่อ: 16/10/2561 IP : 202.29.219.38
แสดงทั้งหมด  
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ปีงบประมาณ :
 
 
Untitled Document
VDO สอนขั้นตอนการทำงาน
การใช้โปรแกรมเร่งรัดฯ
วัตถุประสงค์การใช้โปรแกรมฯ
การปฏิบัติงานงบลงทุน
การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน
การบันทึกก่อหนี้ผูกพัน
การเบิกเงินงบประมาณ(งบลงทุน)
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(งบลงทุน)
ขั้นตอนและข้อพึงระวัง(งบลงทุน)
การปฏิบัติงานงบดำเนินงาน
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี(งบดำเนินงาน)
การเบิกเงินส่งคืนและปรับปรุงรายการ
การปฏิบัติงานงบบุคลากร
การปฏิบัติงานงบอุดหนุน
การปฏิบัติงานงบรายจ่ายอื่น
สมุดกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.