หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนข่าวที่พบ : 49 ข่าว ตอนนี้อยู่หน้า
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
เรียน หน่วยเบิกในสังกัดทุกแห่ง 03/01/2562
โอนจัดสรรงบลงทุนปี 2561 16/12/2560
แนวทางการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานผ่านกระดานถาม-ตอบ โปรแกรมติดตามฯ 11/12/2560
วิธีปรับเวอร์ชั่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 01/10/2559
การปลดล๊อค pop-up 01/10/2559
ชี้แจงช่องทางการเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ 01/10/2559
เรื่อง การจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรม เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง 01/05/2557
การบันทึกข้อมูลงบบุคลากร 18/12/2555
การทดสอบการปฏิบัติงานในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ฯ 17/08/2555
การปลดล็อค Popup และการตรวจสอบเวอร์ชั่น 17/08/2555
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในโปรแกรม ติดตามเร่งรัด ฯ 15/08/2555
กรณีการรับเงินประจำงวดจาก สพฐ.มีสัญลักษณ์สีเหลือง 18/01/2554
การส่งแบบรายงาน 02/07/2553
โปรดทราบ และโปรดทราบ 16/06/2553
ถึงทุกหน่วยเบิก 03/05/2553
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.