หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนข่าวที่พบ : 46 ข่าว ตอนนี้อยู่หน้า
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่
วิธีปรับเวอร์ชั่นเครื่องคอมพิวเตอร์ 01/10/2559
การปลดล๊อค pop-up 01/10/2559
เรื่อง การจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรม เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง 01/05/2557
เรียน หน่วยเบิกทุกแห่งในสังกัด 22/02/2556
การบันทึกข้อมูลงบบุคลากร 18/12/2555
การทดสอบการปฏิบัติงานในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย ฯ 17/08/2555
การปลดล็อค Popup และการตรวจสอบเวอร์ชั่น 17/08/2555
ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานในโปรแกรม ติดตามเร่งรัด ฯ 15/08/2555
กรณีการรับเงินประจำงวดจาก สพฐ.มีสัญลักษณ์สีเหลือง 18/01/2554
การส่งแบบรายงาน 02/07/2553
โปรดทราบ และโปรดทราบ 16/06/2553
ถึงทุกหน่วยเบิก 03/05/2553
วิธีการแก้ไข ช่องเลขที่เอกสารปรากฏคำว่า "undefined" 20/04/2553
ถึงผู้ตั้งกระทู้ทุกท่าน 01/04/2553
ถึงคุณ 312 27/01/2553
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.