หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง การจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรม เรียน หน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง
                  หน่วยเบิกจ่ายบันทึกรายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนแล้ว จะต้องจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรมทุกเดือนด้วย โดยทำการปิดยอดประจำเดือนในสมุดทะเบียนทุกเล่มแล้วจัดส่งรายงานผ่านโปรแกรมระหว่างวันที่ 1 ถึง 15 โดยเลือกเมนูรายงาน (กรณียังบันทึกรายการไม่ครบถ้วน ก็ให้จัดส่งรายงานได้ โดยเขียนหมายเหตุไว้) ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2288 5626
01/05/2557
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.