หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน หน่วยเบิกในสังกัดทุกแห่ง
                 สืบเนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม - ธันวาคม 2561) ระบบ Server หลักของ สพฐ. ซึ่ง สทร. เป็นผู้ดูแล เกิดชำรุดเสียหาย ทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อโปรแกรมติดตามเร่งรัด ฯ ได้ จึงทำให้ สคส. ไม่สามารถบันทึกข้อมูลรายการแจ้งโอนเงินประจำงวด งบประมาณปี 2562ผ่านโปรแกรมติดตามเร่งรัด ฯ ให้กับ สพท. และหน่วยเบิกจ่ายในสังกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบันทึกผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ ขณะนี้ สทร. ได้แก้ไขปัญหาให้เครื่อง Server กลับมาใช้งานได้ ตามปกติแล้ว และ สคส. กำลังตรวจสอบเนื้อหาข้อมูลแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/รายการงบประมาณปี 2562 ที่ได้ดำเนินการจัดตั้งในโปรแกรม มีความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สคส. จะได้เริ่มดำเนินการบันทึกข้อมูลรายการโอนเงินประจำงวดให้กับ สพท. และหน่วยเบิก ภายในวันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
เอกสารแนบ :
03/01/2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.