หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีปรับเวอร์ชั่นเครื่องคอมพิวเตอร์
                 วิธีแก้ไข (ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานให้เกิดความเสถียรกับโปรแกรม ฯ ซึ่งจะได้ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานให้หน่วยเบิกคลิกเลือกสัญญลักษณ์รูปกระดาษฉีก ซึ่งอยู่ติดกับเครื่องหมายกากบาท และเครื่องหมาย Refest ข้อมูล แต่ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่อง ไม่แสดง สัญลักษณ์รูปกระดาษฉีก ให้หน่วยเบิกดำเนินการ ดังนี้ ***1.เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์โปรแกรมติดตามเร่งรัด ฯให้ไปดูที่แถบเมนูรายการด้านบนที่มีคำว่าTools คลิกเลือกTools ***2.เครื่องคอมพิวเตอร์จะแสดงแถบข้อมูลรายการที่จะเลือกใช้ในการปฏิบัติงานให้ไปคลิกเลือกที่บรรทัดรายการ Compatibility View Sittings ***3.หน้าจอคอมพิวเตอร์จะแสดงกล่องข้อมูลเพื่อให้ใส่ชื่อเว็บไซต์ที่ต้องการปรับเวอร์ชั่นให้มีความเสถียรโดยให้หน่วยเบิกกรอกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ในช่องAdd this Website: ***4.ให้พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ 210.1.20.19/ หรือชื่อเว็บไซต์ 202.29.172.157/ ในช่อง Add this Website: เมื่อกรอกข้อมูล ชื่อเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม ADD ที่อยู่ด้านขวามือเสร็จแล้ว คลิกที่กรอบสี่เหลี่ยมหน้าข้อความด้านล่างตารางทั้ง 2 ช่อง หลังจากนั้นกดปุ่ม Close กลับสู่หน้าจอปกติ เพื่อเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ
01/10/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.