หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานผ่านกระดานถาม-ตอบ โปรแกรมติดตามฯ
                 ปัญหาที่ สพป./ สพม. และโรงเรียนหน่วยเบิกบางแห่ง ไม่สามารถเข้าใช้งานในกระดานถาม-ตอบ ได้ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตของหน่วยเบิกบล็อกการส่งออกข้อมุล ทำให้หน่วยเบิกไม่สามารถเข้าใช้งานกระดานถาม-ตอบ เพื่อแจ้งปัญหาได้ แต่สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ วิธีแก้ไข 1. แจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นและต้องการให้ สพฐ.ตรวจสอบข้อมูล ทางโทรสาร 0 2281 6245 2. หากที่บ้านพักติดตั้งอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้าใช้งาน กระดานถาม-ตอบ ได้ การเขียนประเด็นการสอบถามปัญหา ดำเนินการ ดังนี้ 1. ต้องการ Reset ยอดยกมาให้แจ้งข้อมูล ชื่อผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย ที่ต้องการ Reset เช่น งบลงทุน 34002, งบดำเนินงาน 34004 ฯลฯ 2. ต้องการแจ้งให้ สพฐ. โอนเงินประจำงวด ให้ครบถ้วน หากมีรายการที่ยังไม่ได้รับโอน ในโปรแกรม ให้แจ้งข้อมูล ดังนี้ 2.1 โอนครั้งที่/ลงวันที่ (ตามข้อมูลในแบบ ง.241) 2.2 ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย เช่น โอนครั้งที่ 88 งบลงทุน 34002, โอนครั้งที่ 93 งบดำเนินงาน 34006 ฯลฯ 3. ประเด็นปัญหาอื่น ๆ ขอให้แจ้งข้อมูลให้ชัดเจน 4. แจ้งข้อมูลชื่อผู้สอบถาม และเบอร์โทรศัพท์ เพื่อที่ สพฐ. ต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
11/12/2560
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.