หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

การบันทึกข้อมูลงบบุคลากร
                 งบบุคลากร มีทะเบียนคุม 2 เล่ม เล่มที่ 1. ทะเบียนคุมเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ สามารถดำเนินการบันทึกข้อมูล รายการเบิก-จ่าย ได้เลย โดยไม่ต้องรอ การแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลาง** เล่มที่ 2. ทะเบียนคุมเงินพนักงานราชการ ต้องรอการแจ้งโอนจัดสรรงบประมาณ จาก สพฐ. ก่อน แล้วจึงค่อยบันทึก รายการเบิก-จ่ายเงิน***** ปล. ในแต่ละเดือนหน่วยเบิกต้องบันทึกข้อมูล การเบิก-จ่ายเงิน ของสมุดทะเบียน 2 เล่ม ให้ครบทุกรายการก่อนแล้วจึงปิดยอดประจำเดือน เนื่องจากปุ่มปิดบัญชีของทั้ง 2 เล่ม มีการเชื่อมโยงกัน เช่น ถ้ามีการปิดยอด เล่มทะเบียนเงินเดือน/ค่าจ้างประจำ จะทำให้ เล่มทะเบียนคุมเงินพนักงานราชการ ถูกปิดไปด้วยนะคะ
18/12/2555
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.