หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

การปลดล๊อค pop-up
                 หากหน่วยเบิกใดที่เข้าปฏิบัติงานแล้วพบปัญหา การเข้าระบบไม่ได้ เช่น **การเลือกแผนงาน/ผลผลิต/โครงการเสร็จแล้วคลิ๊กปุ่มเลือกเสร็จแล้ว แต่ระบบไม่สามารถแสดงหน้าสมุดทะเบียนคุมงบประมาณ** ขอให้หน่วยเบิกจ่ายตรวจสอบรายละเอียดของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิเตอร์ปลดล๊อค pop-up แล้วหรือยัง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานใช้เวอร์ชั่น 6 และ 7 หรือใช้เวอร์ชั่น 8 เพราะโปรแกรมติดตาม ฯ ใช้ทำงานได้ดีกับเวอร์ชั่น 6 และ 7 ***วิธีการปลดล๊อค pop-up*** 1. ให้ไปดูที่แถบเมนู Bar ด้านบน คลิ๊กเลือก Tool 2. เลื่อนไปยังรายการ pop-up Blocker ไปคลิ๊กซ์เลือก Turn Off pop-up Blocker 3. กลับไปคล๊ิกซ์ปุ่มเลือกใหม่อีกครั้ง ก็จะสามารถ เข้าสู่ระบบทำงานได้ *** การตรวจสอบเวอร์ชั่นของเครื่องคอมพิวเตอร์*** 1. ให้ไปดูที่แถบเมนู Bar ด้านบน คลิ๊กเลือก Help 2. ให้เลือกรายการ About Internet Explorer หน้าจอจะแสดงรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ ว่าใช้เวอร์ชั่นอะไร กรณี หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ปฏิบัติงานใช้เวอร์ชั่น 8 หรือเวอร์ชั่น 9 จะกิดปัญหาตอนเลือกวันที่ หรือ ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียน จะไม่สามารถดำเนินการได้ วิธีแก้ไข ขณะที่กำลังปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ ขอให้ หน่วยเบิกจ่ายไปดูที่หน้าจอเครื่องคอม ฯ ในช่องที่ระบุชื่อเว็บไซต์ด้านท้ายบรรทัด จะมีเครื่องหมาย กระดาษฉีก ที่อยู่ติดกับ เครื่องหมาย Refresh และเครื่องหมาย กากบาท**ขอให้หน่วยเบิกจ่ายคลิ๊กเลือก เครื่องหมายกระดาษฉีก 1 ครั้ง หลังจากนั้น ระบบการทำงานของเครื่องจะปรับลดเวอร์ชั่น ให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถให้ปฏิบัติงาน กับโปรแกรมติดตาม ฯ ได้
01/10/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.