หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงช่องทางการเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ
                  ช่องทางการเข้าปฏิบัติงาน ในโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ************* ช่องทางที่ 1 เข้าผ่านเว็บไซต์โปรแกรมติดตามเร่งรัด ฯ โดยตรง คลิกเลือก Internet Explorer พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://202.29.172.157/obec_project/home ช่องทางที่ 2 เข้าผ่านเว็บไซต์สำนักการคลังและสินทรัพย์ พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ http://finance.obec.go.th คลิกเลือกคอมลัมภ์เมนูหลักด้านบนช่องโปรแกรมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปี
01/10/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.