หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิธีการแจ้ง Reset ยอดยกมา
                 การแจ้ง Reset ยอดยกมา หน่วยเบิกต้องแจ้งข้อมูล ให้ สพฐ. ดังนี้ 1. ผลผลิต/โครงการ ที่ต้องการ Reset ยอดยกมา 2. งบรายจ่าย ที่ต้องการ Reset ยอดยกมา ซึ่งอาจจะแจ้งโดยรหัสผลผลิต/โครงการก็ได้นะคะ (ตัวอย่าง งบดำเนินงาน/34001 ,งบบุคลากร/34004 ฯ) ทั้งนี้ การ Reset ยอดยกมาใช้ในกรณีที่เกิดปัญหา ยอดยกมาไม่ถูกต้องหรือเกิดการปิดยอดประจำเดือน ไปก่อนที่ สพฐ. โอนเงินประจำงวด เท่านั้น
01/02/2562
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.