Warning: ocilogon() [function.ocilogon]: ORA-12514: TNS: ลิสเทนเนอร์ไม่รู้จักเซอร์วิสที่ขอใน Descriptor ของการเชื่อมต่อ in D:\WWW\obec_project\include\config.inc.php on line 258
โปรแกรมติดตามสารสนเทศในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี
  หน้าแรก   ข่าว/ประชาสัมพันธ์    กระดานถาม-ตอบ    สรุปประเด็นซัก-ถาม    ติดต่อเรา
» หน้าแรก
» ข่าว/ประชาสัมพันธ์
» กระดานถาม-ตอบ
» สรุปประเด็นซัก-ถาม
» ติดต่อเรา
Download Acrobat Reader
ขอความกรุณาใช้ข้อความ
ที่สุภาพ หากผู้ดูแลระบบ
พบข้อความ ที่ไม่เหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ ลบข้อความ
เหล่านั้น
IE ที่เหมาะสมกับโปรแกรม
คือ IE6
ข่าวประชาสัมพันธ์(เร่งด่วน)

จำนวนข่าวที่พบ : 4 ข่าว ตอนนี้อยู่หน้า
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์(เร่งด่วน) วันที่
โอนจัดสรรงบลงทุนปี 2561 16/12/2560
การแจ้ง Reset ยอดยกมา 15/12/2560
แนวทางการแจ้งปัญหาการปฏิบัติงานผ่านกระดานถาม-ตอบ โปรแกรมติดตามฯ 11/12/2560
ชี้แจงช่องทางการเข้าปฏิบัติงานในโปรแกรม ฯ 01/10/2559
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright © 2007Office of The Basic of Education Commission.